Saaristoasiain-toimikunta vastustaa yhteysalusten maksukokeilua

19.12.2016

Varsinais-Suomen keskustan saaristoasiain toimikunnan  lausunto valtioneuvoston asetuksesta saariston liikenne ja kuljetuspalveluiden kohtuullisista maksuista

 

Varsinais-Suomen Keskusta saaristoasiain toimikunta, vastustaa valtioneuvoston asetuksen sisältöä. Yhteysalukset ovat perusedellytys saaristossa asumiselle ja elämiselle - elinehto, jota ei saa hävittää.

Asukkaille yhteysalukset muodostavat vedenpäällisen tien eli tienjatkeen töihin, kouluun, sairaanhoitoon ja kauppaan. Tämän tien muuttaminen maksulliseksi luo eriarvoisuutta saariston ja muun Suomen välille, sillä missään muualla Suomessa ei ole käytössä tiemaksuja, jotka rajoittaisivat perustason palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuutta tai rahtipalvelujen hoitamista. Suomessa on painotettu, että kokoa maa tulee pitää asutettuna. Maksujen käyttöönotto kaikessa saariston yhteysalusliikenteessä sotii tätä periaatetta vastaan.

Saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981, jäljempänä saaristolaki) 5 §:ssä säädetään saariston liikenne- ja kuljetuspalveluista. Pykälän 1 momentin mukaan valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. On kohtuutonta periä vakinaiselta saaristoväestöltä maksuja mm. työ- ja opiskelumatkoista ja muista asiointimatkoista, esimerkiksi kauppaan tai lääkäriin. Lapsiperheiden asema on erityisen tukala. Saariston olot eroavat merkittävästi sisämaan saariston oloista.

Liikenne- ja kuljetusmaksujen käyttöönotto koettelee joitakin kansalaisia kohtuuttoman paljon. Ei ole hyväksyttävää, että valtio perii saaristoväestöltä sellaisia maksuja, jotka vaikuttavat siihen, mihin ihmiset asettuvat asumaan ja minkälaista elinkeinoa heillä on mahdollisuus harjoittaa. Myös nämä asukkaat maksavat veroa valtiolle samoin ehdoin kuin kaikki muut. Maksujen käyttöönotto vähentää yrittäjyyttä saaristossa sekä vaikuttaa suoraan yksittäisen yrittäjän mahdollisuuksiin harjoittaa elinkeinoaan. Korotetut maksut koettelevat erityisen paljon saariston elinkeinoja. On kohtuutonta väittää, että kokeilu lisäisi elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia saaristossa, kun yksinkertaiset laskutoimituksetkin osoittavat, että valtio eliminoisi jo kokeilujakson aikana suuren osan yhteysalusreittien varrella sijaitsevien tärkeiden yritysten toimintaedellytyksistä.

Jo kokeilujakso lähtisi tyhjentämään saaria vakituisista asukkaista, koska elämä saarella käy taloudellisesti ylivoimaiseksi.

Ajatus siitä, että saariston vakinaisten asukkaiden perusliikenne hoidettaisiin markkinaehtoisesti, osoittaa huonoa saaristo-olojen ymmärtämystä ja valmistelussa olisi tärkeää jatkossa, että se asiantuntemus joka saaristossa on, huomioitaisiin myös tulevaisuudessa.

Se mitä hankkeella pyritään saamaan tuottoa, tullaan häviämään monin kerroin saariston matkailussa, koska sen vetovoima tulee näivettymään ja tämä vaikuttaa välittömästi myös verotulojen kertymää supistavasti

Varsinais-Suomen keskustan saaristoasiain toimikunta ei hyväksy kaavailtuja saariston kuljetuspalveluiden maksuja.

25.11.2014Kalevi Kallonen eduskuntavaaliehdokkaaksi
19.12.2016Saaristoasiain-toimikunta vastustaa yhteysalusten maksukokeilua