Share |

Pääteemat kunnallisvaaleissa

 • Kylien, haja-asutusalueiden ja saariston asema huomioitava kunnan päätöksenteossa
 • Nuorison syrjäytymistä on ehkäistävä ja työllistymistä parannettava
 • Kunnan hankinnoissa suosittava paikallisia yrittäjiä
 • Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksessa valvottava kunnan etua vahvemmin
 • Muuttotappio katkaistava
 • Bioenergialla uusia työpaikkoja kuntaan

Teemat 2015 eduskuntavaaleissa

 • Kotimaisen ruuan tuotanto turvattava
 • Ikääntyvät, tämän maan rakentajat, etusijalle terveydenhuollon uudistamisessa
 • Turha byrokratia pois, maalaisjärjen käyttö sallittua
 • Ei kuntien pakkoliitoksille
 • Saariston ja haja-asutusalueiden teiden kunnossapitoa parannettava
 • Toimiva maaseutu ja alkutuotanto tuovat töitä myös kaupunkeihin